ORBIT Tekno Sanal Mağazasından alışveriş yapmak için aşağıdaki sözleşme hükümlerini kabul etmeniz gerekmektedir. Bu sözleşme gerekli görüldüğünde ORBIT Tekno tarafından değiştirilebilir.

TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında, belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde kabul edilir.


‘Alıcı ’ ORBIT Tekno Sanal mağazasından alışveriş yapmak isteyen; (sözleşmede bundan sonra "Alıcı" olarak anılacaktır)


‘Satıcı’ ; (sözleşmede bundan sonra "ORBIT Tekno" olarak anılacaktır)

Ünvan: ORBIT Teknoloji

Adres: Beştelsiz Mh. 102 sk. No.29 -2 Zeytinburnu İstanbul – 34020


Genel Hükümler Alıcı, ORBIT Teknoloji ("ORBIT Tekno") Sanal Mağazası servislerinden yararlandığı sırada, Kayıt ve Satın Alma formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde Alıcı üyeliğinin sona erebileceğini, ORBIT Tekno tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının ORBIT Tekno'ya ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını, ORBIT Tekno Sanal Mağaza servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve ORBIT Tekno'nın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu ORBIT Tekno tarafında oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun kullanıcıya ait olması, Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan ORBIT Tekno'nun sorumlu olmayacağını, ORBIT Tekno Sanal Mağazası'nda sunulan hizmetlere ORBIT Tekno tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı, Alıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü ORBIT Tekno'nun sorumlu olmayacağını Kabul ve taahhüt etmiştir. ORBIT Tekno Sanal Mağazası servisleri kullanılarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı ORBIT Tekno'dan tazminat talep etmemeyi, ORBIT Tekno'dan izin almadan ORBIT Tekno Sanal Mağazası servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, ORBIT Tekno'nun, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, Kurallara aykırı davrandığı takdirde ORBIT Tekno'nın gerekli müdahalelerde bulunma ve Alıcıyı servis dışına çıkarma ve varsa üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu, kayıt sırasında belirtmiş olduğu e-posta adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı ya da banka havalesi aracılığı ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını Kabul ve taahhüt etmiştir. Verilen Yetkiler ORBIT Tekno herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı ORBIT Tekno'nun Alıcılarına veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcı tarafından kayıt sırasında girilen e-posta adresi ve şifresi ORBIT Tekno tarafından Alıcıya sunulacak başvuruların doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. ORBIT Tekno Alıcılarının ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan Alıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını keyfiyen süresiz olarak engelleyebilir. ORBIT Tekno Sanal Mağazası servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez. ORBIT Tekno kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. ORBIT Tekno Sanal Mağazası'nın satışları, kendi stokları ile sınırlıdır. ORBIT Tekno Sanal Mağazası stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını Alıcı hesabına iade edebilir.ORBIT Tekno Sanal Mağazası'nda satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü ORBIT Tekno'ya aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde ORBIT Tekno hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını Alıcı hesabına iade edebilir. ORBIT Tekno Alıcının başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde Alıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden ORBIT Tekno'nun sorumlu olmadığını kabul eder. ORBIT Tekno, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabilir. ORBIT Tekno üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. ORBIT Tekno Sanal Mağazasına ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir. Sistem üzerindeki satın alma işlemini, ORBIT Tekno'nun belirlediği geçerli bir kredi kartı aracılığı ile veya EFT/Havale olarak yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığı takdirde sistemden alışveriş yapamayacağını; Mal teslimi sırasında istenildiği ve/veya gerektiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini; Ürünün bir başka şahıs tarafından teslim alındığı hallerde; ürünü teslim alacak olan şahsın, veya BAYİ’nin başlıklı kâğıdına ürünü teslim almaya yetkili olduğunu gösteren, kaşe ve imza içeren bir “Teslim Alma Yetki Belgesi” ve “İmza Sirküleri” ibraz etmesi gerektiğini; Kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt eder. EFT/Havale ile yapılacak alışverişlerde toplam fiyattan %2 indirim uygulanır buna karşılık bütün banka komisyonları Alıcı tarafından ödenmek zorundadır. EFT/Havale yapılırken Alıcıye verilen Lisans İşlem numarasınında not olarak geçilmesi şarttır. Dolar kuru günlük olarak T.C. Merkez Bankasından alınır. ORBIT Tekno, İŞBU SANAL MAĞAZA HİZMETİNİ VE İLGİLİ(VARSA) DESTEK VE ABONE HİZMETLERİNİ OLDUĞU GİBİ VE TÜM HATALARI İLE BİRLİKTE VERMEKTE OLUP, İŞBU SANAL MAĞAZA VE DESTEK HİZMETİ SAĞLAMA YA DA EKSİKLİĞİNE İLİŞKİN, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK, VERİLEN YANITLARIN VE SONUÇLARIN DOĞRULUĞU VEYA EKSİKSİZ OLMASI, GEREKEN DİKKATİN VE İŞÇİLİĞİN SARF EDİLDİĞİ,  HERHANGİ BİR İHMALİN BULUNMADIĞI İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR ZIMNİ GARANTİ TEKEFFÜL VEYA KOŞUL DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, AÇIKÇA VEYA ZIMNEN YA DA MEVZUAT GEREĞİ OLAN TÜM GARANTİ, TEKEFFÜL VE KOŞULLARIN KALDIRILDIĞINI İŞBU BELGE İLE BEYAN EDER. AYRICA SANAL MAĞAZA İLE İLGİLİ OLARAK HİÇBİR KULLANIM VE MÜLKİYET HAKKI, ZİLYETLİK, YAPILAN TANIMLARA UYGUNLUK VEYA, HERHANGİ BİR TELİF HAKKININ İHLAL EDİLMEDİĞİ KOŞULU VE GARANTİSİ BULUNMAMAKTADIR. ORBIT Tekno, KUSUR, HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL), KUSURSUZ SORUMLULUK, SÖZLEŞME İHLALİ VE ZARARIN OLUŞABİLECEĞİ OLASILIĞINDAN DAHA ÖNCEDEN HABERDAR EDİLMİŞ OLSA DAHİ, SANAL MAĞAZANIN KULLANIMINDAN VEYA KULLANIMIYLA İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN YA DA KULLANILAMAMASINDAN, SANAL MAĞAZA HİZMETLERİNİN SUNULMASINDAN YA DA SAĞLANMAMASINDAN VEYA İŞBU SANAL MAĞAZA SÖZLEŞMESİ'NİN HÜKÜMLERİNDEN DOĞAN HERHANGİ BİR ÖZEL, RASTLANTISAL, DOLAYLI VEYA DOLAYSIZ VAKİ HİÇBİR ZARARDAN SORUMLULUK (KAR KAYBI, GİZLİ VEYA BAŞKA BİLGİLERİN KAYBI, İŞİN DURMASI, ŞAHISLARA ZARAR VERİLMESİ, ÖZEL, KİŞİYE AİT BİLGİNİN GİZLİLİĞİNİN KAYBOLMASI, İYİNİYET VEYA MAKUL DİKKATİN GÖSTERİLMEMESİ DAHİL HERHANGİ BİR ÖDEVİN/ BORCUN YERİNE GETİRİLMEMESİNDEN DOĞAN, İHMAL VE HER NASIL OLURSA OLSUN MADDİ KAYIP VEYA DİĞER ZARAR VE ZİYAN DAHİL OLMAK ÜZERE) KABUL ETMEZ.